โปรโมชั่น

โปรโมชั่นออมทอง!!

● เปิดบิลเพียง 300.- บาทเท่านั้น
● ระยะโปรโมชั่น ตลอดเดือนมิถุนายน 2021
● ออมทองรายสัปดาห์ รายเดือน สนใจทักเลย!!

เงื่อนไข
● เลือกของได้ ณ วันปิดออม
● ราคาอิง ณ วันปิดออม
● ไม่จำกัดน้ำหนัก ไม่จำกัดระยะเวลา
● กรณีขอคืนเป็นเงินสด หักค่าดำเนินการ 500 บาท
เหลือเวลาอีก

สินค้าแนะนำ

OUR PAGE