ราคาทองคำ ณ ปัจจุบัน
ขาย : 41,200.00    ซื้อ : 41,100.00
ราคาทองคำ ณ ปัจจุบัน    ขาย : 41,200.00    ซื้อ : 41,100.00