ราคาทองคำ ณ ปัจจุบัน
ขาย : 29,450.00    ซื้อ : 29,350.00
ราคาทองคำ ณ ปัจจุบัน    ขาย : 29,450.00    ซื้อ : 29,350.00