ตัวอักษร S/C

จี้ 1/2 สลึง

ประเภทสินค้า :

จี้

น้ำหนัก :

ครึ่งสลึง